Αποστολή - Όραμα

Το όραμα του Τμήματος είναι με γνώμονα τη μόρφωση, γνώση, έρευνα και καινοτομία, να χαραχθεί η πορεία ενός εθνικού και διεθνούς κέντρου αριστείας σε θέματα αθλητισμού, άσκησης, υγείας και ποιότητας ζωής.

Έχει ως αποστολή:

- Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
- Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
- Να συμβάλλει στην πρόοδο του Ελληνικού Αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει σε ολόκληρο το λαό την αθλητική ιδέα.
- Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από το λαό της σημασίας της Φυσικής Αγωγής σα βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Πόσοι είναι οι εισακτέοι στα Τ.Ε.Φ.Α.Α

Πόσοι είναι οι εισακτέοι στα Τ.Ε.Φ.Α.Α

Με βάση το Φ.Ε.Κ. του 2019