Εξέλιξη

Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, μπορούν να εργαστούν ως Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια), τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά σχολεία (κλάδος ΠΕ 11) μετά από επιτυχείς εξετάσεις στον ΑΣΕΠ. Επίσης, μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικές επιχειρήσεις γυμναστηρίων ή να εργαστούν σαν προπονητές σε ομάδες ή σε προγράμματα αθλητισμού για όλους που υλοποιούνται από διάφορους φορείς κλπ. Τέλος, οι απόφοιτοι του Τμήματος με ειδικότητα ειδικής φυσικής αγωγής (ΠΕ 11.01) με βάση τον νόμο 3699/08 περί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αποτελούν μία νομικά κατοχυρωμένη ειδικότητα που τους δίνει την αποκλειστική δυνατότητα εργασίας σε ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Ανάλογα με την κατεύθυνση και την ειδικότητα που παρακολουθούν, προετοιμάζονται ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών τομέων κι επαγγελμάτων όπως ενδεικτικά μπορεί να δει κανείς παρακάτω.
 

Για την Κατεύθυνση του Αγωνιστικού Αθλητισμού:

 • Προπονητές επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων σε διάφορα αθλήματα
 • Προπονητές φυσικής κατάστασης επαγγελματικών ομάδων
 • Σε αθλητικές κατασκηνώσεις - αθλητικά “Camp”

Για την Κατεύθυνση της Άσκησης, Υγείας και Αναψυχής:
Ανάλογα με τις γνώσεις που διαθέτουν μπορεί να εργαστούν:

 • Σε Eιδικά σχολεία και ιδρύματα, κέντρα αποκατάστασης και συλλόγους για άτομα με αναπηρίες.
 • Σχολές χορών, σύλλογοι παραδοσιακών χορών, γυμναστήρια κλπ.
 • Προγραμμάτων άθλησης για όλους (μαζικού αθλητισμού).
 • Ως στελέχη αθλητικών συλλόγων, ενώσεων, ομοσπονδιών.
 • Ως στελέχη αθλητικών κέντρων, σταδίων, γυμναστηρίων.
 • Ως στελέχη αθλητικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Ως στελέχη ξενοδοχείων με προγράμματα άθλησης-animation.
 • Ως στελέχη ιδιωτικών αθλητικών ή/και fitness clubs.
 • Ως στελέχη εταιρειών αθλητικού μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, διαφήμισης, χορηγιών.
 • Ως στελέχη εταιρειών αθλητικών προϊόντων.
 • Ως στελέχη εταιρειών που προσφέρουν σπορ περιπέτειας, προγράμματα αναψυχής & αθλητικού τουρισμού.