Πρόσκληση Προς Κατάταξη Επιλαχόντων Σπουδαστών ΣΜΥΝ Έτους 2017-2018 Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017
01/11/2017 Print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2017-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ


...επιστροφή