Διαδικασία εισαγωγής στις Σχολές Αστυνομίας
Print

Εισαγωγή στις Σχολές Αστυνομίας

Όμοιες με τις Σχολές του Στρατού είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομίας. Το επιλογικό σύστημα που περιλαμβάνει τις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες, τις Υγειονομικές Εξετάσεις και τις Αθλητικές Δοκιμασίες ισχύει και σε αυτή την περίπτωση.

Και για τις Σχολές της Αστυνομίας, δεν υφίσταται κανένας διαχωρισμός των ορίων επίδοσης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Έτσι, τον Ιούλιο του 2005, απέτυχε στις Αθλητικές Δοκιμασίες το ....Ελληνική Αστυνομία
Print

Η Ελληνική Αστυνομία με τη σημερινή της μορφή δημιουργήθηκε το 1984, με τη συγχώνευση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων (νόμος 1481/1-10-1984, ΦΕΚ Α΄ - 152). Προκαταρκτικές Εξετάσεις
Print


 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι, πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες συνιστάται σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, Σχολή Αξιωματικών και Σχολή Αστυφυλάκων....επιστροφή