Βάσεις 2017 Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Print
ΒΑΣΕΙΣ  Τ.Ε.Φ.Α.Α.   2017   2016 Διαφορά
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΘΗΝΑΣ 17.793 17.793 0
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17.166 17.098 68
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 15.882 15.834 48
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 15.505 15.411 94
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 15.096 15.033 63Βάσεις 2016 Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Print

 

ΒΑΣΕΙΣ  Τ.Ε.Φ.Α.Α.   2015   2016 Διαφορά
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΘΗΝΑΣ 16.322 17.793 1.471
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15.924 17.098 1.174
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 14.577 15.834 1.257
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 14.149 15.411 1.262
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 13.736 15.033    1.297


ΒΑΣΕΙΣ 2015 Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Print

 


ΒΑΣΕΙΣ 2015 Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΘΗΝΑΣ 16.322
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15.924
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 14.577
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 14.149
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 13.736...επιστροφή
First Previous  Εμφάνισε 1 από 3 σελίδες   Next Last