Οι δημοφιλέστερες σχολές στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Print

Οι δημοφιλέστερες σχολές στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Στην εποχή που διανύουμε όπου η ανεργία και η οικονομική ύφεση γίνονται όλο και πιο έντονες, η σιγουριά και η ασφάλεια που παρέχουν οι σχολές του Στρατού και της Αστυνομίας με τις πολλαπλές παροχές και όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, φαντάζουν ίσως ως η μοναδική λύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ:Αστυνομική Ακαδημία
Print

Η Αστυνομική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το διδακτικό προσωπικό των Παραγωγικών Σχολών καθώς και των Σχολών Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας, απαρτίζεται από.....Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Print

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Η Σχολή Αξιωματικών είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η Σχολή Αξιωματικών, από το 2004 στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στις Αχαρνές Αττικής....επιστροφή
First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last