Βάσεις Εισαγωγής σε Σχολές Αστυνομίας - 2017
Print

Μας επιλέγουν οι καλύτεροι!

 

Σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
 

  2017 2016 Διαφορά
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 18.113 17.896 217
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 17.926 17.679 247
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 18.042 17.805 237
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) 16.134 16.650 -516
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Πολύτεκνοι 10% 15.553 15.837 -284
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Τρίτεκνοι 4% 16.063 16.565

-502

 
 

Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

 

  2017 2016 Διαφορά
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας 16.301 16.388 -87
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 15.398 15.439 -41
Σχολή  Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 16.238 16.191 47


Βάσεις Εισαγωγής σε Σχολές Αστυνομίας - 2016
Print

Μας επιλέγουν οι καλύτεροι!

 

Σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
 

  2015 2016 Διαφορά
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 18.206 17.896 -310
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 18.097 17.679 -418
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 18.145 17.805 -340
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί)
16.881
16.650 -231
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Πολύτεκνοι 10% 16.271 15.837 -434
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Τρίτεκνοι 4% 16.791 16.565

-226

 
 

Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

 

  2015 2016 Διαφορά
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας 16.169 16.388 219
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 15.094 15.439 345
Σχολή  Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 16.023 16.191 168Βάσεις Εισαγωγής σε Σχολές Αστυνομίας - 2015
Print

Μας επιλέγουν οι καλύτεροι!

 

Σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
 

  2015 2014 Διαφορά
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 18.206 18.319 -113
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 18.097 18.133 -36
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 18.145 18.310 -165
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί)
16.881
16.721 160
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Πολύτεκνοι 10% 16.271 15.258 1.013
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Τρίτεκνοι 4% 16.791 16.295

496

 
 

Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

 

  2015 2014 Διαφορά
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας 16.169 15.910 259
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% 15.094 14.595 499
Σχολή  Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% 16.023 15.696 327...επιστροφή
First Previous  Εμφάνισε 1 από 3 σελίδες   Next Last