Βάσεις Στρατιωτικών Σχολών
Print

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι βάσεις εισαγωγής (Γενική Σειρά) των Στραιτωτικών Σχολών κατά τα έτη 2017 και 2016.
Οι σχολές Ικάρων Ελεγκτών Αεράμυνας  δεν δέχτηκαν φοιτητές τα έτη 2017 και 2016. Η ΣΜΥΑ και οι κατευθύνσεις της δεν έχουν βάση του 2016 γιατί είναι η πρώτη χρονιά που συμπεριλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτιο
Στην σελίδα κάθε Σχολής μπορείτε να βρείτε και τις βάσεις των ειδικών κατηγοριών εισαγωγής υποψηφίων.
Η αναζήτηση σας μπορεί να ξεκινήσει από εδώ.

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  2017  2016 Διαφορά
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 17.568 18.326 -758
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 19.141 19.088 53
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 18.968 18.992 -24
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19.063 19.043 20
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 18.785 19.146 -361
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 18.828 18.913 -85
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 18.816 18.827 -11
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17.127 17.786 -659
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 18.948 18.625 323
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ - - -
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
16.669 - -
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
15.921 - -
 
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
16.423 -
-
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) 18.293 18.355 -62
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 16.001 16.095 -94
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 17.411 17.642 -231
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 17.262 17.662 -400
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17.723 17.838 -115
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 14.562 14.532 30
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 15.345 15.678 -333
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) 14.802 14.790 12

 Βάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές - 2016
Print

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι βάσεις εισαγωγής (Γενική Σειρά) των Στραιτωτικών Σχολών κατά τα έτη 2016 και 2015.
Οι σχολές Ικάρων Ελεγκτών Αεράμυνας και Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων δεν δέχτηκαν φοιτητές τα έτη 2016 και 2015.
Στην σελίδα κάθε Σχολής μπορείτε να βρείτε και τις βάσεις των ειδικών κατηγοριών εισαγωγής υποψηφίων.
Η αναζήτηση σας μπορεί να ξεκινήσει από εδώ.

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  2015 2016 Διαφορά  
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 18.983 18.326 -657  
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 18.994 19.088 94  
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 18.735 18.992 257  
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19.223 19.043 -180  
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 18.721 19.146

425

 
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 18.632 18.913 281  
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

18.551

18.827 276  
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17.189 17.786

597

 
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 18.904 18.625 -279  
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ - - -  
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ(ΣΙΡ) - - -  
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) 17.681 18.355 654  
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 16.064 16.095 31  
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 17.355 17.642 287  
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 18.345 17.596 -749  
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 17.389 17.672 283  
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17.685 17.838 153  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 16.477 16.348 -675  
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 14.817 14.532 -857  
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 15.576 15.678 -879  
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) 15.426 14.790 -628  


Βάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές - 2015
Print

 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  2014   2015 Διαφορά
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 19.187 18.983 -204
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 19.330 18.994 -336
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 19.144 18.735 -409
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19.121 19.223 102
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 18.908 18.721

-187

ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 18.987 18.632 -355
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 19.050

18.551

-499
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17.875 17.189

-686

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 19.225 18.904 -321
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ - - -
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ(ΣΙΡ) - - -
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) 18.256 17.681 -575
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 16.890 16.064 -826
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 18.536 17.355 -1.181
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 18.512 18.345 -167
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 18.143 17.389 -754
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 18.425 17.685 -740
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 17.152 16.477 -675
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 15.674 14.817 -857
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 16.455 15.576 -879
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) 16.054 15.426 -628...επιστροφή
First Previous  Εμφάνισε 1 από 3 σελίδες   Next Last