Βάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές - 2013
Print

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι βάσεις εισαγωγής (Γενική Σειρά) των Στραιτωτικών Σχολών κατά τα έτη 2013 και 2012.
Οι σχολές Ικάρων Ελεγκτών Αεράμυνας και Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων δεν δέχτηκαν φοιτητές το έτος 2013.
Στην σελίδα κάθε Σχολής μπορείτε να βρείτε και τις βάσεις των ειδικών κατηγοριών εισαγωγής υποψηφίων.
Η αναζήτηση σας μπορεί να ξεκινήσει από εδώ.

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2013 2012 Διαφορά
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 18.828 19.252 -424
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 19.207 19.216 -9
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 18.889 18.993 -104
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19.351 19.336 +16
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 19.052 19.257

-205

ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 18.860 19.170 -310
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

18.524

18.916 -392
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 16.819 17.188

-369

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 19.058 19.065 -7
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ   18.817  
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ(ΣΙΡ)   16.901  
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) 17.668 17.867 -199
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 16.105 16.150 -45
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 17.608 17.771 -163
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 18.180 18.349 -169
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 17.052 16.898 +154
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17.817 17.592 +225
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 16.258 16.305 -47
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 14.804 14.372 +432
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 15.655 15.426 +229
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) 15.150 14.743 +407Βάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομίας - 2012
Print

Κουκουρίκος Ηλίας, 1ο Γ.Ε.Λ. Πυλαίας, Σ.Σ.Α.Σ. Ιατρικό

 

 Μας επιλέγουν οι καλύτεροι!

 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2012
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 19.252
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 19.216
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 18.993
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19.336
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 19.257
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 19.170
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 18.916
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17.188
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 19.065
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 18.817
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ(ΣΙΡ) 16.901
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) 17.867
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 16.150
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 17.771
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 18.349
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 16.898
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17.592
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 16.305
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 14.372
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 15.426
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) 14.743
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 18.441
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) 16.925
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 15.876
   
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (4%) 15.583
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (10%) 14.410


Βάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομίας - 2011
Print

 

 

ΒΑΣΕΙΣ 2011 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 19.130
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 19.085
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 18.951
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19.282
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 18.894
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 18.942
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 18.736
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 16.187
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 18.911
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 18.700
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) 17.597
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 15.737
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 17.483
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 18.234
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 16.521
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17.549
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 16.481
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 13.647
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 15.157
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) 13.951
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 17.982
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) 16.869
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 13.633
   
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (4%) 12.662
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (10%)  11.371


...επιστροφή
First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last