Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Print

Οι υποψήφιοι των σχολών αυτών καλούνται να συμπληρώσουν ένα σύνολο μορίων μέσα από δύο διαφορετικά είδη εξετάσεων: τις γραπτές (στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα), συν τον προφορικό βαθμό και τις αθλητικές, σε τρία αγωνίσματα.

Το σημαντικό είναι ότι η επιτυχία των υποψηφίων εξαρτάται από τα μόρια που συλλέγουν στο σύνολο των εξετάσεων. Όσο υψηλότερη λοιπόν, είναι η βαθμολογία στα Αγωνίσματα, τόσο χαμηλότερη μπορεί να είναι στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Με το νέο εισαγωγικό σύστημα, εισάγονται στα ΑΕΙ οι υποψήφιοι με βαθμό πρόσβασης 10.

Κατά παρέκκλιση στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. εισάγεται και ο υποψήφιος που έχει βαθμό πρόσβασης κάτω από 10, αρκεί το σύνολο των μορίων που έχει συλλέξει από γραπτά συν αγωνίσματα, να είναι 12.000 μόρια. Για παράδειγμα αν ένας υποψήφιος έχει 8.500 μόρια από τα γραπτά και 3.500 μόρια από τα αγωνίσματα εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών - Κ.Π.Α.
Print

Βασεις 2016-2017

Έτος 2016 2017 Διαφορά
Μόρια 17.793 17.793 0

Κωδικός Μηχανογραφικού: 401
1ο, 2ο, 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως θεματοφύλακας των ολυμπιακών παραδόσεων και εστία έρευνας και αθλητικής παιδείας, έχει έμβλημα που συμβολίζει την ενότητα αγώνα και πολιτισμού.Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης - Α.Π.Θ.
Print

 

Βάσεις Εισαγωγής 2016-2017

Έτος 2016 2017 Διαφορά
 Μόρια 17.098 17.166 68

Κωδικός Μηχανογραφικού Δελτίου: 403
1ο, 2ο, 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο σε οκτώ εξάμηνα που είναι και ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του πτυχίου....επιστροφή
First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last