Όρια αγωνισμάτων για την εισαγωγή στις Σχολές Αστυνομίας
Print

Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζονται τα αγωνίσματα, καθώς και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και σχολή που θα πρέπει να πετύχει κάθε υποψήφιος προκειμένου να κριθεί κατάλληλος για τη εισαγωγή σε σχολές Αστυνομίας:

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Αγόρια - Κορίτσια)
1. Δρόμος ταχύτητας 100m 16"
2. Δρόμος 1.000m 4' και 20"
3. Άλμα σε ύψος με φόρα 1,05m
4. Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60m
5. Ρίψη Σφαίρας (7,275 Kg)
(Μέσος Όρος ρίψης με Αριστ. και Δεξί χέρι)
4,50m

Στις αθλητικές δοκιμασίες των Σχολών Αστυνομίας, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ΜΙΑΣ προσπάθειας για τους αγώνες δρόμου και ΤΡΙΩΝ προσπαθειών για τα άλματα και τις ρίψεις....επιστροφή