Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »
Ειδικοί Φρουροί
Print

Οι Ειδικοί Φρουροί εκτελούν καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων και περιπολιών. Επίσης, διατίθενται για τη στελέχωση ειδικών αστυνομικών υπηρεσιών, τη συγκρότηση ειδικών μονάδων και μεταβατικών αποσπασμάτων για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας, καθώς και την αναζήτηση διωκομένων ή εξαφανισθέντων προσώπων. Αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (Ν.2734/1999).Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες - Υγειονομικές Εξετάσεις - Υψομετρικές Εξετάσεις - Αθλητικές Δοκιμασίες
Print

Οσοι συμπεριληφθούν στους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων μετά την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών θα κληθούν να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές καιαθλητικές δοκιμασίες

 Προκηρύξεις Ειδικών Φρουρών
Print

Προκήρυξη Ειδικών Φρουρών 2011

Προκήρυξη Ειδικών Φρουρών 2010

Προκήρυξη Ειδικών Φρουρών 2009...επιστροφή