Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »
Πυροσβεστικό Σώμα
Print

Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι Σώμα Ασφαλείας και υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με τοπική αρμοδιότητα, που εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών.

ΑποστολήΠυροσβεστική Ακαδημία
Print

 

Η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και την ειδική κατάρτιση στα κατά κλάδο Πυροσβεστικά καθήκοντα, τόσο των ιδιωτών που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, όσο και των Αξιωματικών, Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών που βρίσκονται στην ενέργεια για να γίνουν ικανοί στην εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους.

Στην ακαδημία διακρίνονται τέσσερις σχολές:Σχολή Ανθυποπυραγών
Print

 

Η Σχολή Ανθυποπυραγών είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας πανεπιστημιακής κατεύθυνσης κι  έχει ως αποστολή......επιστροφή
First Previous  Εμφάνισε 1 από 3 σελίδες   Next Last