Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »
Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή
Print

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή είναι ένοπλο Σώμα ασφαλείας, στρατιωτικώς οργανωμένο, το ένστολο προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ΣΠΚ). Στο προσωπικό του εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τα άλλα ένοπλα Σώματα καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 129 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, που κυρώθηκε με τον ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄).Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Print

 

Η εκπαίδευση στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει ως στόχο την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση καθώς και την ηθική και στρατιωτική αγωγή των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ώστε με εφόδια γνώσεις και ικανότητες καθώς και κατάλληλες σωματικές και ψυχικές ιδιότητες να συμβάλλουν στην επίτευξη της αποστολής του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.Εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή
Print

 

Υψομέτρηση - Ψυχοτεχνική Δοκιμασία - Υγειονομικές Εξετάσεις - Δείκτης Μάζας Σώματος - Αθλητικές Δοκιμασίες...επιστροφή
First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last